Publicerat

Ouppstyrd, snarkförnekelse och hur viktigt är sex

Loffe önskar att hon var en uppstyrd människa och försöker så gott hon kan, med både färgpennor och block. Cissi går loss på kontorsmaterial och vi svarar på ask-frågor som bland annat handlar om ur viktigt sex är i en relation.

Skriv en kommentar